AtoZ Grant, s.r.o.


Spoločnosť sa špecializuje na poradenské služby
v oblasti eurofondov a dotačných mechanizmov Slovenskej republiky.

Portfólio služieb

Váš projekt od A do Z
Pomôžem vám získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a dotačných mechanizmov SR

Zabezpečím pre vás:

Identifikáciu projektových možností

  • vyhľadám pre vás vhodný nástroj na financovanie vašich nápadov

Konzultačnú a poradenskú činnosť

  • odpoviem vám na všetky vaše otázky

Vypracovanie projektov

  • vypracujem pre vás projektové zámery, žiadosti o poskytnutie NFP, či žiadosti o poskytnutie dotácií

Verejné obstarávanie

  • zabezpečím pre vás celý proces VO

Finančný a projektový manažment vo všetkých fázach projektu

  • zabezpečím kompletnú implementáciu a administráciu projektu

Kto pre Vás pracuje

Služby pre vás zabezpečuje:

Ing. Magdaléna Hlavatá

Konateľka

Telefón: +421 907 737 221
Email: magdalena@atozgrant.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosti AtoZ Grant, s.r.o.