Prečo práve AtoZ Grant?

POMÔŽEME VÁM USPIEŤ

Naša novovzniknutá spoločnosť sa špecializuje na poradenské služby v oblasti eurofondov a dotačných mechanizmov Slovenskej republiky.

Sme pripravení poskytnúť vám všetky naše znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov a dotácií, aby
sme vám pomohli uspieť pri realizácii vašich plánov a vízií aj v tej najväčšej konkurencii.

OSOBNÝ PRÍSTUP

Sme malá spoločnosť, no táto skutočnosť je vašou výhodou.

Vážime si vašu dôveru, a preto vám pri spracovaní a následnej realizácii každého z vašich projektov ponúkame pridanú hodnotu – osobnú pozornosť, ktorú si zaslúžite. Našim cieľom nie je spracovanie žiadosti o získanie zdrojov, ale budovanie dlhodobých vzájomných vzťahov plynúcich z realizácie úspešného grantového projektu.

Ste našim najdôležitejším partnerom.

MALÉ PROJEKTY S VEĽKÝM POTENCIÁLOM

Pri spracovaní žiadostí o dotácie a granty menšieho rozsahu sa v praxi často zabúda na cieľ a následne i kvalitu týchto projektov.

Z nášho pohľadu, význam realizácie aj tých najmenších projektov zameraných na rozvoj vidieckych oblastí a miest, projektov na podporu organizácií zriadených samosprávou, či rozvoj podnikania súkromných spoločností, vôbec nezostáva za väčšími zámermi.

Sme radi, že môžeme byť vašou istotou, že vaše projekty budú spracované v najvyššej kvalite bez ohľadu na výšku požadovaných finančných zdrojov.

OBLASŤ PODPORY

Verejné zdroje majú slúžiť nám všetkým, a preto je náš životný priestor podporovaný takmer v každej oblasti.

Výnimkou nie je podpora občianskej vybavenosti v mestách i vidieckych oblastiach, zameranie na školský systém a vzdelávanie, rozvoj cestovného ruchu, kultúru, sociálne služby a zdravotníctvo.

Veľmi žiadanou je oblasť dopravy a dopravnej infraštruktúry, neustále zvyšujúca sa potreba ochrany životného prostredia, oblasť vodného a odpadového hospodárstva, či cielené zvyšovanie kvalifikácie a zamestnanosti.

Súkromný sektor sa zväčša zaujíma o rozvoj podnikania, výskum a inovácie, vzdelávanie a rast zamestnanosti, informačno–komunikačné technológie a mnoho ďalších oblastí.

Možnosti využívania podpory zo zdrojov EÚ a SR sú naozaj rozsiahle. Vaše požiadavky preto budeme riešiť nanajvýš individuálne, so zameraním na vaše špecifické potreby a možnosti.

NEVIETE AKO NA TO?

Máte nápad a neviete ako ho zrealizovať? Alebo vás oslovila konkrétna výzva a vy neviete, či a ako sa môžete o tento príspevok uchádzať?

Zorientovať sa v spleti operačných programov a výziev naozaj nie je jednoduché. Povedzte nám preto o svojich plánoch a my vás dovedieme k optimálnym zdrojom projektového financovania.

Pomôžeme vám posúdiť všetky možnosti a nájsť najvýhodnejšie riešenia, prostredníctvom ktorých spoločne dosiahneme želaný cieľ.

KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB V NAJVYŠŠEJ KVALITE

Dosahovanie našich spoločných cieľov nevyhnutne zahŕňa komplexnosť a profesionalitu poskytovaných služieb.

Medzi tieto spadajú mnohé činnosti, najmä aktívne vyhľadávanie projektových možností, konzultačná činnosť, kompletné vypracovanie projektových zámerov a žiadostí, verejné obstarávanie ako neoddeliteľná súčasť získavania zdrojov z verejných financií a odborné riadenie a implementácia úspešných projektov.